Archive

December 25, 2013
7 ขั้นตอนการเลือกซื้อโซฟา จะเลือกซื้ออย่างไรดีให้คุณได้โซฟาที่ถูกใจ และใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจริง ๆ ขั้นตอนที่ 1 ประโยชน์ใช้สอย ขึ้นอยู่กับว่า นำโซฟาไปตั้งที่ส่วนใดของห้องไหนในบ้าน ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน คือเอาไว้ต้อนรับแขก โซฟาควรจะดูสง่างามวัสดุควรทำความสะอาดง่าย หรือเอาไว้นอนเอกเขนกในห้องนั่งเล่น หรือที่มุมอ่านหนังสือ ลักษณะของโซฟาก็จะต่างกันออกไป คืออาจจะนุ่มสบายมีรูปแบบ สีสัน มากขึ้น ขั้นตอนที่ 2 ขนาด ต้องดูว่าพื้นที่ที่จะตั้งโซฟามีมากขนาดไหน ถ้าตั้งโซฟาแล้วจะต้องมีพื้นที่สำหรับการใช้สอยอื่น ๆ ด้วย รวมถึงการใช้งานว่าต้องการเผื่อไว้สำหรับกี่คนนั่ง 2 หรือ 3 ที่นั่ง หรือต้องการขนาดใหญ่พอที่จะใช้นอนยืดขาได้เต็มที่ด้วย ขั้นตอนที่ 3 สีสัน ...
More